ROLLEAVKLARING

Start nå

Om modulen

For å forhindre noen konflikter, misforståelser eller problemer er det viktig at vi skiller mellom hvem som er hva og hva som forventes av både kunnskap og de vi ønsker å involvere i vår portefølje og forretningsmulighet.