Gullsloyfe.png
logo_0.png

Barnekreft er ikke det samme som kreft hos voksne. Hos barn utvikles kreften hurtig og det finnes ingen kjente ytre faktorer som er av betydning for hvordan sykdommen utvikler seg. Rundt 200 barn og unge mellom 0 til 18 år rammes hvert år av en kreftsykdom. Totaloverlevelsen av barnekreft er i Norge er cirka 85 prosent.

Barnekreftforeningen støtter forskning på barnekreft, tilbud og støtte for familier hvor barn og unge er rammet av kreft, og informasjons- og påvirkningsarbeid om barnekreft.

Å assosiere seg med Barnekreftforeningen vil bidra til å bygge merkevare og identitet i bedriften. Det vil i tillegg skape engasjement, stolthet og entusiasme The 1 Ride organisasjonen. Samarbeidet vil påvirke bedriftens omdømme positivt, øke tillit og attraktivitet ovenfor kundene og samarbeidspartnerne deres.

En gave fra organiasjonen

Ved å gi en gave, gir du barn og familier rammet av kreft, gylne øyeblikk og hjelp i en sårbar og vanskelig tid. Sammen skal vi finne bedre behandlingsmetoder og kommer nærmere drømmen om at alle barn skal overleve kreft. Tusen takk!

Bidra